Etusivu Toimintaa
Pamfletti Toimintatavoistamme
Ajankohtaista Miten voin auttaa?
Vieraskirja Upen päiväkirja
Toimintaa

Upe ja Isä Aleksander

Ja korjattavaa riittää

Rakennustelineitä

Lohdutonta pihanäkymää - toistaiseksi

Mutta myös mahtavaa ja rappeutunutta
julkisivua.

Jo nyt tilat antavat mahdollisuuden
monenmoiseen toimintaan.

Uutta ja restauroitua tilaa

Yksi projektimme

(ja toinen projekti)

Tässä se on. Moskovan Patriarkaatin hanke.
Rakennus on patriarkan hallintaan välittömästi kuuluva luostari = stvavropigialnyi monastir.

Pietarissa sijaitseva koko korttelin käsittävä rappeutunut “linna”, jota jälleenrakennetaan Isä Aleksanderin johdolla, yhteistyössä Suomen Idäntyö UP:in kanssa.
Valmistuttuaan laitos tulee palvelemaan mitä monipuolisimpia kristillisiä toimintoja sanan levittämisestä orpolapsitoimintaan, köyhien, osattomien ja vammaisten auttamiseen, kristillisen kirjapainon perustamiseen, vanhan, kristillisen perinnnetaiteen restauroimiseen ym. ym.
Suomen Idäntyö UP on mukana tässä toiminnassa ja voinut jo toistaiseksi avustaa suuressa määrin rakennusmateriaalien, maalien, pinnoitteitten ym. hankinnassa. Toimittanut suuren määrän kristilliseen painotyöhön tarvittavaa paperia, avustanut painokoneitten hankinnassa ja tietenkin toimittanut mahtavat määrät elintarvikkeita, vammaisapuvälineitä ja muuta tarvittavaa projektin edistämiseksi.

Projektin perustana on Pietarissa Kirillovskaja kadulla, 11 sijaitsevan nelikerroksisen talon peruskorjaus, jolta puuttui katto ja välipohjia. Korjattavan rakennuksen tiloihin on tarkoitus luoda monipuolinen kokoinaisuus, joka yhdistäisi yhtäältä hengellistä rukouskeskeistä elämänsuuntaa ja toisaalta opetus- ja kasvatustoimintaa.
Tämän kokonaisuuden hengellisena keskuksena on kutsuttu olemaan talon sisällä oleva kirkko. Ennen vallankumousta tällaisia rakennusten sisällä olevia kirkkosaleja oli vain 2,5-3 kertaa vähemmän kuin varsinaisia seurakuntakirkkoja. Talon kirkon tarkoitus on ennen kaikkea siunata ja pyhittää sen laitoksen toimintaa, jonka yhteyteen se on perustettu. Orpokotien, sairaaloiden, tehtaiden, erilaisten teollisuus- ja oppilaitosten yhteydessä oli omia kirkkoja paikkoja, missä kaikki ajatukset ja aikeet, ihmisten jaloimmat pyrinnöt ja pyrkimykset kohtaavat toisensa sekä jokainen voi saada papin hengellistä tukea.
Erityistä painoa pannaan kasvatuksellisille ja sivistyksellisille tavoitteille, jotka ulottuvat koskemaan lähellä olevien kerrostalojen ja kaupunginosien lapsia.
Talon kirkko on jo sinänsä tärkein kasvatuksellinen tekijä, koska kasvatus täällä perustuu ainoastaan ortodoksisuuden pyhiin isänmaallisiin perinteisiin. Halukkaat pääsevät opiskelemaan historiaa ja kuvaamataidetta, harjaantumaan käsityötaidoissa. Talon tiloihin sijoittuvat ikonimaalamo, kirkkotekstiili- ja koruompelimo. Lapsille ja aikuisille avaa ovensa pyhäkoulu, jonka tehtävänä on antaa perustietoa ortodoksisuuden tärkeimmistä käsitteistä, selittää, millä tavalla se eroaa muista uskonnoista, mikä on Jumalan kaitselmus ja Herran käskyt, miksi juuri Kristus on Tie, Totuus ja Elämä. Osallistuessaan jumalanpalvelukseen ja seurakunnan elämään lapset pääsevät kokemaan Jumalan läheisyyttä, tajuavat Kirkon tarpeellisuuden ja kokevat itsensä tarpeellisiksi yhteiskunnalle ja omalle maalleen. Näin viljellään patriotismia ja rakkautta isänmaata kohtaan.
Seurakuntaan kuuluu eri toimialojen asiantuntioita mm. psykologeja ja korkeakoulujen opettajia ihmisiä, jotka omaavat korkean hengellisyyden, moraalin ja uhrautuvaisuuden muiden hyväksi. Tämä tekee mahdolliseksi säännöllisten seminaarien ja luentojen pitämisen, joiden aiheina ovat ortodoksinen maailmankatsomus ja nuorison suojeleminen erilaisilta taikauskoisilta käsityksiltä ja harrasuksilta, joihin ihmissielu saattaa helposti langeta nykyajan maailmassa, jossa on niin runsaasti sielua turmelevia kiusauksia, jotka tyrkyttävät sellaisia tahdottomuutta ja epätoivoa aiheuttavia tapoja, kuin narkomania, jouppous ja salaoppien harjoittaminen.
Projektin puitteissa suunnitellaan suoritettavaksi toimenpiteita sosiaalisen ja henkisen avun antamiseksi vanhoille ja sairaille ihmisille. Tällainen toiminta kysyy paljon henkisiä ja fyysisiä voimavaroja. Köyhien sosiaaliturvan ja avun toteuttamiseksi tarvitaan erikoiskoulutusta saaneita ihmisiä, jollaisia löytyy seurakunnan jäsenten keskuudessa.
Osa rakennuksen tiloista on tarkoitus käyttää erityisen vaativiä töitä suorittavien mestareiden ja seurakunnan vieraiden tilapäisasuntona.
Projektiin osallistuvat ihmiset ovat pitkäaikaisesti sitoneet kohtalonsa isänmaansa moraali- ja kulttuuriperinnön säilyttämisen ja kehittämisen aatteeseen. He uhraavat sille koko työnsä ja voimansa. Projektin toteuttaminen on konkreettista työtä oman kansansa ja koko ihmiskunnan pelastamiseksi siltä tuholta, mihin vihollinen meitä johtaa.

Copyright Suomen Idäntyö UP 2021