Etusivu Toimintaa
Pamfletti Toimintatavoistamme
Ajankohtaista  
Vieraskirja Upen päiväkirja
Toimintatavoistamme

Toimintatavoistamme

Autamme kaikkia apua tarvitsevia kansallisuuteen, rotuun, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen riippumatta.

Kuvassa vieraanamme ortodoksinen pappi, Isä Vladimir Petroskoista.

Kuvassa ortodoksinen piispa Mitrofan Pietarin alueelta. Usein nähty vieras varastollamme.

Työmme aikana olemme nähneet:
Auttamistyö ilman valvontaa ja kontrollia tuottaa vain vahinkoa.
Auttaminen voi olla vallan väline, oman egon, sosiaalisen ja taloudellisen aseman kohottamista köyhien kustannuksella, kunnian pyytämistä itselle, tai siirtomaaherruutta.
Mielestämme auttamisen tulee tapahtua avun kohteena olevaa ihmistä kunnioittaen. Auttaminen ei saa koskaan kyseenalaistaa hänen arvoaan ihmisenä.

Emme pelkää tarttua "härkää sarvista". Emme kumarra kuvia. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia Jumalan edessä. Niinpä "pienten ihmisten" lisäksi olemme pystyneet saamaan arvokasta apua suurilta yrityksiltä, seurakunnilta, muilta järjestöiltä ja Suomen valtiolta.
Käymme jatkuvasti kirjeenvaihtoa ja olemme puhelinkontaktissa vaikuttavissa asemissa olevien kirkon, valtion, ulkoministeriön, jopa tasavallan presidenttien kanssa. Avun tarve on huutava.

Toimintamme ripeä kasvu on joskus saattanut antaa aihetta myös ilkeämielisille vihjailuille Omatuntomme on kuitenkin puhdas ja kaikki toimintaamme liittyvät asiakirja tilitietoineen ovat vapaasti tutkittavissa. Korostamme edelleen sitä, että kukaan toimintaamme osallistuvista henkilöistä tai yrityksistä ei ole saanut eikä tule saamaan mitään taloudellista korvausta.
Koko toimintamme perustuu täysin vapaaehtoistyövoiman käyttöön.
Pyrimme oikaisemaan kaikki väärinkäsitykset heti.

Copyright © Suomen Idäntyö UP 2024